Bestuur

Ons bestuur

Henriët, Jeanine, Linda, Richard en Sebastiaan vormen het bestuur van AVC De Veste.


Rooster van aftreden

Benoemingsdatum

Einde 1e termijn

Herbenoembaar

Sebastiaan (voorzitter)

16-12-2020

16-12-2025

ja

Henriët (secretaris)

16-12-2020

16-12-2025

ja

Richard (penningmeester)

16-12-2020

16-12-2025

ja

Jeanine (communicatie)

16-12-2020

16-12-2025

ja

Linda (bestuurslid)

16-12-2020

16-12-2021

nee