Hier zijn we trots en zuinig op!

Clubkleding

Dankzij onze sponsoren kunnen we in mooie clubkleding trainen. Deze kleding krijg je van ons in bruikleen gedurende de lengte van je lidmaatschap. Als je uit de kleding groeit, geen zorg. Simone en Marga houden alles bij en zorgen ervoor dat enkele keren per jaar gewisseld kan worden.

Raak je een kledingstuk kwijt of raakt iets beschadigd. Meld dit dan direct bij Simone of Marga (clubkleding@avcdeveste.nl). Vanuit de vereniging vertrouwen we erop dat je dan de schade vergoedt. Want alleen als we zuinig op onze spullen zijn kunnen we ook in de toekomst atletiek voor iedereen in Coevorden aanbieden.

“Met atletiek wordt alles mooier”.

Jeugdatletiek Coevorden AVC De Veste