De eerste algemene ledenvergadering is een feit!

Een eerste algemene ledenvergadering is altijd spannend. Maar als die dan ook nog eens online gehouden wordt, voelt dat toch wel wat spannend aan. Maar we kunnen stellen dat het een goede, nuttige en ook leuke bijeenkomst was. Fijn hoor, zoveel betrokkenheid. Voor sport, Coevorden en atletiek in het bijzonder! De notulen van de vergadering worden nog opgesteld en gedeeld. Volledigheidshalve nog even het bericht dat Jeanine aan jullie in de groepsapps heeft gedeeld:

Vanavond hebben wij met een aantal leden online vergaderd
Bijzonder, de eerste keer voor ons als vereniging en ook nog eens online.
Belangrijkste punten die besproken zijn:
1) Contributieverhoging: algemene ledenvergadering heeft ingestemd met de contributie voor 2021
. 2) Iedereen is akkoord met benoeming bestuur.

Wij hopen jullie snel weer te zien en dat we er een sportief jaar van mogen maken.

Tot slot wensen wij jullie in ieder geval fijne feestdagen en een gezond en fit 2021