Ledenvergadering 15 december

Geachte ouders, verzorgers, beste jeugdatleten,

Op 15 december om 20:00 gaan wij een algemene ledenvergadering houden. Best spannend, maar vooral leuk! Het wordt onze eerste ledenvergadering en door Corona ook nog eens een bijzondere ook. We gaan de ledenvergadering online houden. Tijdens de algemene ledenvergadering vertellen we je graag wat we met AVC De Veste voor ogen hebben en gaan we in op alle vragen die onder de leden leven.

Ter voorbereiding op de ledenvergadering willen we jullie graag over enkele onderwerpen bijpraten.

Het bestuur
Het oprichtingsbestuur is samengesteld uit Sebastiaan Pol (voorzitter), Henriët Pol (secretaris), Richard Kok (penningmeester), Jeanine Hessels (woordvoerder / PR) en Linda Hulter (algemene zaken). We stellen ons graag beschikbaar om de komende jaren het bestuur van AVC De Veste te vormen.

Het voorgenomen rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Benoemingsdatum Einde 1e termijn Herbenoembaar
Sebastiaan 16-12-2020 16-12-2025 ja
Henriët 16-12-2020 16-12-2025 ja
Richard 16-12-2020 16-12-2025 ja
Jeanine 16-12-2020 16-12-2025 ja
Linda 16-12-2020 16-12-2021 nee

Contributie

In de opstart jaren hebben we voor een tarief van 17,50 per half jaar een atletiekprogramma kunnen aanbieden. Dit tarief is helaas niet kostendekkend. Het (oprichtings)bestuur stelt daarom een contributieverhoging voor. Met een contributie van 5 euro per maand hebben we een sluitende begroting kunnen opstellen voor 2021.

Hiervoor kunnen/willen we:

  1. +/- 40 trainingen per team per jaar organiseren;
  2. kleine materialen aanschaffen;
  3. binnen en buiten sporten bij De Nieuwe Veste;
  4. de kinderen een hoogwaardig kledingsetje in bruikleen ter beschikking stellen;
  5. één keer per jaar een meerkamp organiseren;
  6. één keer per jaar samen met een naburige vereniging een atletiekwedstrijd organiseren (excl. inschrijfgeld KNAU-wedstrijd);
  7. enkele keren per jaar meedoen aan hardloopwedstrijden.

We willen atletiek beslist (financieel) toegankelijk houden. We hopen dat we met ons voorstel op jullie steun kunnen rekenen.

Vragen
Wij willen graag weten welke vragen zoal bij jullie leven. Daarom ontvangen we die graag voorafgaand aan de online vergadering, zodat we een goed georganiseerd / voorbereid overleg kunnen houden. Sluitingsdatum voor de vragenlijst is 10 december 2020.

Alvast bedankt voor jullie respons.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur