Sociale veiligheid / een veilige veste

Beste ouders, verzorgers,

De veiligheid van uw kind is onze grootste zorg.
Met plezier sporten en groeien bij AVC De Veste. Hoe we dit beogen en borgen lees je op een veilige veste.

Maar doen we alles goed? Die vraag speelde afgelopen week in het bestuur.
Afgelopen week spraken we in het bestuur over me too. Als bestuur hebben we nog eens gekeken hoe wij de zaken in de praktijk hebben geregeld. Het lijkt ons goed om je hiervan op de hoogte te stellen:

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Vrijwilligers bij AVC De Veste beschikken over een geldige VOG. Dat geldt voor elke spelleider, trainer en bestuurslid.

Trainingen
De trainingen worden altijd verzorgd door tenminste twee volwassen uit een ander huishouden (gedragsregels artikel 9). Wanneer er slechts één volwassene kan, gaat de training niet door. Gelukkig hebben we altijd nog tenminste twee volwassen op de groep gehad.

Aanscherping
Tijdens de bestuursvergadering hebben we nog een aanscherping aangekondigd. De spelleiders blijven vanaf heden tijdens pauzemomenten in de zaal. Eén spelleider houdt toezicht vanaf de deur naar de zaal. De andere spelleider bereidt het volgende onderdeel dan voor in de zaal en houdt het materiaalhok (voor de fysieke veiligheid) in de gaten. De spelleiders proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat ze de gang op moeten.
Helaas zal het soms toch echt nodig zijn als er sprake is van vervelend gedrag op de gang / kleedkamer.

GRATIS VOG
We willen heel graag dat je ons helpt met het mooier maken van Coevorden via AVC De Veste. Help je nog niet of help je af en toe? We willen dan graag dat je een verzoek voor gratis VOG bij ons indient. Wij zorgen er dan voor dat je binnen een week een gratis VOG hebt ontvangen.

Doen we het goed?
We doen ontzettend ons best, maar het kan vast nog beter. Heb je tips voor ons of wil je ons meehelpen? Mail dan naar info@avcdeveste.nl.

Dank voor jullie aandacht.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur AVC De Veste