Uitschrijven

Jammer dat je besloten hebt je lidmaatschap op te zeggen. We hopen dat je met plezier terugkijkt op je lidmaatschap bij AVC De Veste. Je kunt je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@avcdeveste.nl.

 Je trainer zal nog even contact me je zoeken. Daarna zul je met in acht neming van de opzeggingstermijn definitief worden uitgeschreven.

Opzeggingstermijn / voorwaarden

Atletiek in Coevorden mogelijk maken vraagt inzet van vele vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het maken van teamindelingen, atletiekprogramma’s, organisatie clubkleding, administratie, etc.  Voor stabiliteit en behoud van dynamiek in de trainingsgroepen en voor een goede planning voor de vele vrijwilligers hanteren we een opzeggingstermijn. De opzegtermijn is door de Atletiekunie voorgeschreven en opgenomen in onze verenigingsstatuten.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen vier weken voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het eind van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. Hieronder hebben we de termijnen voor je uitgewerkt.

Heb je nog vragen: mail ons gerust!

Periode van opzegging Eind lidmaatschap:
1 september 2021 30 november 2020 1 januari 2021
1 december 2020 28 februari 2021 1 april 2021
1 maart 2021 31 mei 2021 1 juli 2021
1 juni 2021 31 augustus 2021 1 oktober 2021
1 september 2021 30 november 2021 1 januari 2022
1 december 2021 28 februari 2022 1 april 2022
1 maart 2022 31 mei 2022 1 juli 2022
1 juni 2022 31 augustus 2022 1 oktober 2022
1 september 2022 30 november 2022 1 januari 2023
tot ziens bij Atletiek Coevorden AVC De Veste