Uitschrijven

Jammer dat je besloten hebt je lidmaatschap op te zeggen. We hopen dat je met plezier terugkijkt op je lidmaatschap bij AVC De Veste. Je kunt je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@avcdeveste.nl.

 Je trainer zal nog even contact me je zoeken. Daarna zul je met in acht neming van de opzeggingstermijn definitief worden uitgeschreven.

Opzeggingstermijn / voorwaarden

Atletiek in Coevorden mogelijk maken vraagt inzet van vele vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het maken van teamindelingen, atletiekprogramma’s, organisatie clubkleding, administratie, etc.  Voor stabiliteit en behoud van dynamiek in de trainingsgroepen en voor een goede planning voor de vele vrijwilligers hanteren we een opzeggingstermijn. De opzegtermijn is door de Atletiekunie voorgeschreven en opgenomen in onze verenigingsstatuten.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen vier weken voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het eind van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. Hieronder hebben we de termijnen voor je uitgewerkt.

Heb je nog vragen: mail ons gerust!

Periode van opzegging Eind lidmaatschap:
1 september 2022 30 november 2022 1 januari 2023
1 december 2022 28 februari 2023 1 april 2023
1 maart 2023 31 mei 2023 1 juli 2023
1 juni 2023 31 augustus 2023 1 oktober 2023
1 september 2023 30 november 2023 1 januari 2024
1 december 2023 28 februari 2024 1 april 2024
1 maart 2024 31 mei 2024 1 juli 2024
1 juni 2024 31 augustus 2024 1 oktober 2024
1 september 2024 30 november 2024 1 januari 2025
tot ziens bij Atletiek Coevorden AVC De Veste