Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

Want naast alle positieve kanten en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, kan sport ook een keerzijde hebben. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld. AVC De Veste onderschrijft deze uitgangspunten en heeft een vertrouwenscontactpersoon benoemd.

Dus als je iets ziet of meemaakt dat niet kan, houd dit dan niet voor je en praat erover met iemand die je vertrouwt en meld het (samen) bij onze vertrouwenscontactpersoon (Helma Bosman). Je kunt haar bereiken via VCP@avcdeveste.nl.