Vertrouwenspersoon

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld. AVC De Veste onderschrijft deze uitgangspunten en heeft een vertrouwenspersoon benoemd.

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan, houd dit dan niet voor je en praat erover met iemand die je vertrouwt en meld het (samen) bij onze vertrouwenspersoon (Helma Bosman). Je kunt haar bereiken via vertrouwenspersoon@avcdeveste.nl.