Wat wij doen

Ons programma

Ons programma is ontwikkeld door de Atletiekunie ten behoeve van de athletics champs competitie. Ons programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De methoden en materialen die we gebruiken zijn gecertificeerd door de Atletiekunie. De trainingen en programma’s worden samengesteld door gediplomeerde atletiektrainers.

Wat houdt ons programma in?

Het atletiekprogramma is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kinderen zijn geen mini-volwassenen en verdienen daarom in het trainingsaanbod een aangepast programma. Dus niet eenzijdig trainen, maar beweging met veel variatie en vooral veel plezier. Bij kinderen tussen de 6 en 9 jaar wordt het fundament gelegd voor de latere sportbeoefening en -deelname. Bij de Atletiekunie wordt dit het FUNdament genoemd. Kinderen tussen de 9 en 16 jaar zullen met net zoveel plezier en variatie hun trainingen krijgen. Daarnaast kunnen zij leren trainen en zullen ervaren dat ze steeds sneller, verder of hoger kunnen. Heb je voor jouw zoon of dochter specifieke wensen of aandachtspunten? Stem deze dan af met één van de trainers.

Met ons atletiekprogramma wordt een goede basis voor de pupillen- en juniorenatletiek gelegd: leuke en leerzame trainingen en wedstrijden, afgestemd op de ontwikkeling van het kind.
Dit alles moet het sporten nog uitdagender en aantrekkelijker maken. Om ervoor te waken dat het programma zijn doel niet voorbij schiet, en inderdaad aantrekkelijk, uitdagend en kwalitatief is, zijn de volgende succesfactoren voor het programma geformuleerd:

Atletiekecht: de sport moet te allen tijde atletiek blijven! Dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven.

Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn de belangrijkste voorspellers voor toekomstige sportdeelname. Onze trainers zullen er daarom voor zorgen dat het kind plezier heeft en zich vaardig voelt: elk kind heeft recht op een succesje!

Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden onze pupillen/junioren in (wisselende) teams tegen elkaar.

Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden én beperkingen van de kinderen.

Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een kort tijdsbestek. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering.

Laagdrempelig: de trainingen zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor ouders. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen.